DIY: Baby mobile

JoséDIY, Kids 2 Comments

As you may have read in a previous post, I was expecting my first child on April the 27th. Such a special period of my life which I have enjoyed to the fullest. Also literally, because it took almost 42 weeks! On May the 7th our son Finn was born and the next special period of our live started! I can’t decribe how proud we are and how I love to be his mom!

Before Finn’s birth I had the idea to make a baby mobile of wood and little felt balls. So I searched online for materials. A couple of weeks ago I found the time to finish this little DIY project and in this post I will show you the result.

NL
Zoals je misschien hebt gelezen in een eerdere post, was ik zwanger van mijn eerste kindje. Dat was zo’n bijzondere periode van mijn leven waarvan ik volop heb genoten. Letterlijk, want ik ben bijma 41 weken zwanger geweest! Op 7 mei is onze zoon Finn geboren en begon de volgende bijzondere periode van ons leven! Ik kan niet omschrijven hoe trots we zijn en hoe fijn ik het vind om Finn zijn moeder te zijn.

Voor Finn z’n geboorte had ik het idee om een baby mobiel te maken van hout en kleine vilten balletjes. De benodigde materialen heb ik online gevonden. Een paar weken geleden heb ik de tijd gevonden om dit kleine DIY projectje af te ronden. In deze blog laat ik je het resultaat zien.

DIY wooden baby mobile

I found the perfect wooden cross for a baby mobile at deviltshop.nl. In this online shop I also bought little felt balls in two sizes and in different colours. They have a lot of colours to choose from. The colours I chose, match the colour palette I use for our nursery. After I decided the order of colours, I used felt wire to string the felt balls. With a little knot I attached the strings to the wooden cross. We also attached a little white hook to the wooden cross, so it could be easily hanged. Above the playpen in the living room there already was a hook in the ceiling, perfect to hang this mobile.

Ik vond het perfecte houten kruis bij deviltshop.nl. In deze online shop kocht ik ook de kleine vilten balletjes in twee maten en in verschillende kleuren. Ze hebben veel kleuren waaruit je kunt kiezen. De kleuren die ik heb gekozen passen in het kleurenpalet dat ik gebruik voor de babykamer. Nadat ik de volgorde van de kleuren had bepaald, heb ik de balletjes aan vilten draad geregen. Deze draden heb ik met een simpel knoopje aan het houten kruis vastgemaakt. Ook hebben we een witte haak aan het kruis bevestigd, zodat we de mobiel makkelijk kunnen ophangen. Boven de box in de woonkamer zat al een haak in het plafond, perfect om deze mobiel aan op te hangen.

image

Finn really loves to watch the felt balls. Especially when they move around a bit. It is so nice to see that this little project worked out well!

Finn vindt het heel leuk om naar de balletjes te kijken. Vooral wanneer ze een beetje bewegen. Het is zo leuk om te zien dat dit kleine projectje in de smaak valt!

image

As you can see by his big smile, he really enjoys it!
Zoals je aan ze grote glimlach kunt zien vindt hij het echt heel leuk!

image

For the nursery I also made a garland of the same felt balls. For now I attached it to the (otherwise a bit boring) white closet, but it can easily be removed and hang elsewhere. I love it when an item has a lot of styling options!

Voor de kinderkamer heb ik ook een slinger gemaakt met dezelfde vilten balletjes. Voor nu heb ik deze aan de (anders misschien een beetje saaie) witte kast bevestigd, maar de slinger kan gemakkelijk ergens anders worden opgehangen. Ik hou ervan als je een item op meerdere manieren kunt stylen!

image

It was fun to do something creative after giving birth and being busy with taking care of a newborn. Even though I love to do that as well! And if Finn is tired of watching the felt balls I can easily replace them by something else. Maybe some other nice figures of felt or paper. There are lots op options!

Het was leuk om weer even creatief bezig te zijn na de bevalling en de drukte rondom het verzorgen van je kindje! Ook al vind ik het super om dat te doen hoor! En wanneer Finn is uitgekeken op de vilten balletjes, kan ik ze gemakkelijk vervangen door iets anders. Misschien andere leuke figuurtjes van vilt of papier. Genoeg mogelijkheden!

José

Comments 2

  1. Post
   Author

   Hoi Merel,

   Oh, ik zie je reactie nu pas nu ik deze blog even teruglees.. Sorry daarvoor! Zelf heb ik net voor m’n tweede zoontje weer opnieuw eentje gemaakt van deze balletjes. Ik ben heel benieuwd of je er uit bent gekomen met de kleur geel (weet zo de kleurnaam niet meer) en je de mobiel hebt gemaakt.

   Groetjes José

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *